woensdag 10 maart 2010

Overstromingsrisicozonering in Nederland

Overstromingsrisicozonering is een planologisch instrument om gebieden te onderscheiden met verschillende overstromingsrisico’s. Het kan bijdragen aan het veiligheidsbeleid tegen overstromingen en aan een duurzame ruimtelijke planning. Overstromingsrisico is echter een complex begrip, dat ruimtelijk planners eerst moeten ontrafelen voordat zij het kunnen toepassen. Met deze studie over ´Overstromingsrisicozonering in Nederland´ wil het Planbureau voor de Leefomgeving een voorzet geven voor de invulling van het concept ‘overstromingsrisicozonering’ en aanknopingspunten bieden voor het inpassen van dit concept in het ruimtelijk beleid. In deze studie is voor drie eilanden in de Zuidwestelijke Delta (de Hoekse Waard, IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht) op basis van drie soorten kaarten aangegeven hoe bestuurders en ruimtelijk planners met overstromingsrisico’s kunnen omgaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: