donderdag 11 maart 2010

"Energie uit water: hype of kans?" 62e vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater

Wat is de potentie van water als duurzame energiebron? Naast zon en wind is water in voldoende mate aanwezig, maar hoe 'kunnen we het water laten branden'? Hoe kunnen we de spanning in water benutten, die veroorzaakt wordt door een temperatuursverschil of een zoutverschil? Hoe bouwen we een afvalwaterzuivering om tot een energiefabriek? Kunnen we met zon en wind duurzaam drinkwater maken uit zeewater? In deze voordrachtenbundel geven sprekers vanuit de onderzoekswereld, waterbedrijven en industrie aan wat de mogelijkheden van water als energiedrager zijn en wat er nu al wordt gedaan om de waterbehandeling energieneutraal te maken.
Inhoudsopgave
Parallelsessie Drinkwater
1. Energie en drinkwater (Prof.ir. J.C. van Dijk/Dr.ir. L.C. Rietveld (TU Delft));
2. Een wereld te winnen (Ir. H. Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen));
3. Blauwe energie: van goed idee naar veelbelovende technologie (Prof.dr.ir. C.J.N. Buisman (TTI Wetsus));
4. Wat kost energie uit water? (Prof.dr.ir. J.K. Vrijling (TU Delft));
5. Energie in de watercyclus (Dr.ir. J.P. van der Hoek (Waternet));
6. Is er een dokter in de zaal? (Prof.dr. G.J. Medema (KWR/TU Delft));
Parallelsessie Afvalwater
1. Druk op afvalwater (Prof.dr.ir. J.B. van Lier (TU Delft/UNESCO-IHE);
2. Exit conventioneel actief slib? (Prof.dr.ir. W. Verstraete (Universiteit Gent));
3. RWZI als energiefabriek (Ir. F. Kiestra (Waterschap Aa en Maas));
4. Industriewater: tak of vak? (Drs. M.G. Flick (Evides));
5. Zuiveringsslib: kostenpost, energiedrager of grondstof? (Ir. L.D. Korving (SNB));
6. Potentie van water als bron voor duurzame energie (ir. M. Bruggers (Deltares));
Gezamenlijke slotsessie
Water en energie: verantwoordelijkheid voor politiek en sector (Drs. T.T.J. Schmitz (Vewin))
Water and energy in Singapore (Mr.T.C. Khoo (PUB))
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: