maandag 8 februari 2010

Trends of pharmaceuticals in the Rhine

Verschillende drinkwaterbedrijven in Zwitserland, Duitsland en Nederland gebruiken Rijnwater als bron voor drinkwater. De Rijn wordt echter ook gebruikt om (gezuiverd) afvalwater af te voeren naar zee. Het gezuiverde afvalwater bevat resten van geneesmiddelen, waardoor verschillende geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en endocrien verstorende chemicaliën in de Rijn worden aangetroffen. Het doel van deze studie is om een beter beeld te krijgen van concentraties van geneesmiddelen in de Rijn op basis van een uitgebreide dataset. Hierbij is specifiek gekeken naar variaties van deze concentraties in de ruimte en in de tijd. Daarnaast is ook bestudeerd hoe deze concentraties gerelateerd zijn aan het gebruik van deze middelen door de inwoners van het Rijnstroomgebied. Rijnstroomgebied. Tevens is onderzocht in hoeverre gebruiksgegevens, metabolisme en afbraak in afvalwaterzuiveringsinstallaties de hoeveelheden in de Rijn kunnen voorspellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: