dinsdag 9 februari 2010

Regionale verschillen in extreme neerslag

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), dat in 2003 is gesloten naar aanleiding van wateroverlast in het recente verleden, is afgesproken om meer in het waterbeheer te investeren. Toetsing van watersystemen, aanpassing van bestaande plannen en waar nodig het ontwerpen van nieuwe plannen zijn taken die uit het NBW voortvloeien. Voor een goede uitoefening van deze taken is een statistiek van extreme waarden van de neerslag vaak onontbeerlijk. Dikwijls wordt gebruik gemaakt van een statistiek, die gebaseerd is op neerslagmetingen in De Bilt. Voor duren van 4 uren tot 9 dagen gaat de meest recente extreme waarden statistiek uit van de uurwaarden voor het tijdvak 1906-2003 van dit station. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: