donderdag 5 november 2009

Waterrobuust bouwen

"Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden zo in te richten en vorm te geven dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt blijven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties | Onderzoeksthema 'Water in de Stad' (Klimaat voor Ruimte).

Geen opmerkingen: