woensdag 4 november 2009

Verspreidingsonderzoek vissen 2008

Als vervolg op het verspreidingsonderzoek vissen 2007 is RAVON in mei 2008 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad (& beekdonderpad), kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brengen. Naast deze soorten wordt vanaf 2008, in het kader van de Flora- en faunawet, ook naar de verspreiding van het bermpje gekeken. Het verspreidingsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vrijwilligers die het voorkomen van vissen inventariseren met schepnetten. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van de gegevens die door regionale waterbeheerders (vooral waterschappen) verzameld worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: