dinsdag 24 november 2009

STOWA rapporten afvalwateronderzoek

Twintig waterschappen en één slibeindverwerker droegen op initiatief van STOWA dit voorjaar veel nieuwe onderzoeksideeën aan op het gebied van afvalwaterzuivering. STOWA wil nog meer dan voorheen vraaggestuurd werken. Dat bleek in dit geval een schot in de roos. Vandaar dat er dit najaar veel publicaties met betrekking tot diverse aspecten van afvalzuivering beschikbaar komen. Klik hier voor de lijst van verschenen STOWA rapporten over afvalwateronderzoek.

Geen opmerkingen: