dinsdag 17 november 2009

Houvast op slappe veengrond

De helft van de veenbodems in het Groene Hart is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. 15 procent is alleen met permanente vernatting te behouden, blijkt uit een omvangrijk onderzoek genaamd Waarheen met het Veen. Maar er zijn lichtpuntjes. Met uitgekiend waterbeheer is veel te redden. Onderwaterdrainage biedt mogelijkheden. Dat wordt nu in de praktijk getest. Meer lezen? Klik op | details | artikel in Boerderij | waarheen met veen (youtube) | onderwaterdrainage (youtube) | website waarheenmethetveen.nl.

Geen opmerkingen: