dinsdag 17 november 2009

Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes

Baggerspecie komt in grote hoeveelheden vrij bij het uitbaggeren van binnenwateren en havens. Tegelijkertijd moeten veel dijken langs de grote rivieren en andere binnenwateren versterkt worden. Het versterken van dijken met baggerspecie in geotextiele tubes kan de oplossing zijn; op deze wijze wordt 'werk met werk gemaakt' en bespaard op primaire materialen. In dit rapport worden ontwerp en uitvoering van deze geotextiele tubes behandeld, evenals een analyse van de marktkansen van dit concept. Meer lezen? Klik op | details | factsheet Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes | Mini-symposium Duurzaam hergebruik baggerslib met geotextiele tubes | Meer geotextiel in het waterbeheer.

Geen opmerkingen: