woensdag 14 oktober 2009

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde

Het kabinet heeft vorige week besloten de Hedwigepolder toch te ontpolderen als compensatiemaatregel voor het uitbaggeren van de Schelde. Eerder dit jaar is opdracht gegeven om een alternatief voor de ontpoldering te onderzoeken. Het rapport 'Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde" is nu beschikbaar. De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan het natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd worden door middel van buitendijkse maatregelen (alternatief "schoraanleg, eventueel aangevuld met Saeftinghe") ten behoeve van de habitattypen Estuaria, EĆ©njarige pioniersvegetaties en Atlantische schorren. In deze studie zijn morfologische, ecologische en juridische aspecten gewogen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: