maandag 11 mei 2009

30 Vragen en antwoorden over fosfaat in relatie tot landbouw en milieu

Over fosfaat bestaan veel vragen, zowel op het gebied van landbouwkundig gebruik als over de mogelijk negatieve effecten op het milieu en hoe die effecten worden veroorzaakt. Alterra geeft in een publicatie de stand van zaken weer over wat we momenteel weten over fosfaat in landbouw en milieu. Deze publicatie is bedoeld voor beleidmedewerkers van de rijksoverheid en regionale overheden (provincies, waterschappen), maatschappelijke organisaties en voor landbouwers en hun organisaties. Kortom: voor allen die met fosfaatbeleid te maken hebben. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: