vrijdag 16 januari 2009

Werkversie nieuwe Handreiking watertoetsproces online

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) een aanleiding gegeven om de 'Handreiking Watertoets 2', daterend van december 2003, te herzien. Naar verwachting stelt het LBOW de handreiking halverwege 2009 vast, samen met de Bestuurlijke Notitie Watertoets. Sinds 22 december 2008 is een werkversie van de nieuwe handreiking. Deze werkversie is 'open'. Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen zijn welkom. Dat geldt vooral voor goede ervaringen met de watertoetspraktijk die voor anderen een voorbeeld kunnen zijn. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst (PDF) | volledige tekst (web) | Watertoetsproces op HelpdeskWater.nl | meer publicaties over de Watertoets.

Geen opmerkingen: