vrijdag 16 januari 2009

Duurzame ontwikkeling van uiterwaarden langs de Rijn

Dit overzicht informeert over maatregelen, de resultaten en de opgedane ervaringen van zes jaar intensieve grensoverschrijdende samenwerking waarbij belangrijke stappen werden gezet in de ontwikkeling van een duurzaam hoogwaterbeleid van de Rijn. Het werk werd uitgevoerd in het kader van het project Sustainable Development of Foodplains. De SDF-project is een door de EU gefinancierd project in het kader van het INTERREG IIIB North West Europe programma. Meer lezen? Klik op | details | resultaten in vogelvlucht | pag. 1-210 van het volledige rapport (Engels) | pag. 211-307 van het volledige rapport (Engels).

Geen opmerkingen: