maandag 22 december 2008

Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt geworden voor bewoners die grondwateroverlast ervaren. Naast deze loketfunctie hebben gemeenten ook een regiefunctie bij het coördineren en uitvoeren van doelmatige maatregelen. Tauw heeft in samenwerking met enkele gemeenten, waterschappen, provincies en bewonersorganisaties een leidraad ontwikkelt voor de invulling van de zorgplicht grondwater, met de titel 'Grondwateroverlast? De gemeente reageert'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: