woensdag 10 december 2008

Kennisdocumenten Nederlandse vissoorten

Sportvisserij Nederland heeft een serie Kennisdocumenten gemaakt waarin in Nederland voorkomende vissoorten nauwkeurig worden beschreven. Deze kennis betreft informatie over de systematiek, herkenning en determinatie, geografische verspreiding, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, ontwikkelingsstadia, migratie, specifieke habitat- en milieueisen, visserij, bedreigingen en beheer. Meer lezen? Klik op | overzicht van alle kennisdocumenten | Vissengids Sportvisserij Nederland.

Geen opmerkingen: