maandag 8 december 2008

Geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater

In deze studie wordt de stand van zaken met betrekking tot monitoring van geneesmiddelen door de drinkwatersector geïnventariseerd en geprobeerd een doorkijk te bieden naar de toekomst. Het onderzoek richt zich op de volgende onderwerpen: 1. Monitoring van geneesmiddelen door de drinkwatersector. Zijn geneesmiddelen onderdeel van de reguliere monitoringsprogramma’s ter controle van de drinkwaterkwaliteit? Om welke middelen gaat het en hoe worden deze gekozen? 2. Geneesmiddelengebruik en toekomstverwachtingen. Wat is het huidige geneesmiddelengebruik in Nederland en daarmee ook de potentiële emissie naar het watermilieu alsmede de verwachtingen voor de toekomst?. 3. Beleidsbrief maatregelen. Inventarisatie van de beleidsmaatregelen om de belasting van oppervlaktewater met geneesmiddelen te verminderen, gericht op probleemstoffen bij de drinkwaterbereiding. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: