maandag 22 december 2008

Bescherming tegen overstroming in Nederland

De Deltacommissie heeft een internationaal wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de bovengrensscenario’s voor klimaatverandering om Nederland te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deze wetenschappelijke visie is gebruikt voor het opstellen van het rapport van de Deltacommissie. Nu is dan het onderliggende onderzoek in definitieve versie beschikbaar. Het baseert zich op de meest recente inzichten van de bovenwaarden en langetermijnprojecties voor de zeespiegelstijging tot 2200 (in relatie tot klimaatverandering), veranderende stormcondities en piekafvoer van de Rijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | rapport Deltacommissie.

Geen opmerkingen: