dinsdag 18 november 2008

Van landbouwgrond naar waterpark: kan het (maatschappelijk) uit?

Een belangrijke vraag is of het in Nederland zinvol is om landbouwgrond in te zetten om het oppervlaktewater te zuiveren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het LEI een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd, waarin de aanleg van een waterpark op landgoed Lankheet is afgezet tegen het behouden van de oorspronkelijke situatie: maïsteelt en vervuild oppervlaktewater. Uit de MKBA blijkt dat een waterpark een interessante optie is voor de maatschappij en bijdraagt aan het behalen van verschillende waterdoelstellingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info over Lankheet | website waterpark Het Lankheet.

Geen opmerkingen: