vrijdag 14 november 2008

Toekomst Afsluitdijk

In dit boekje zijn acht integrale visies op de Afsluitdijk samengevat. De visies zijn in de maanden mei en juni 2008 opgesteld door acht consortia, in het kader van de marktverkenning. De marktverkenning is onderdeel van het ‘Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk’.
Het onderzoek naar de integrale verbetering van de Afsluitdijk is eind 2007 gestart, omdat de dijk niet meer voldoet aan de normen tegen hoogwater. Het is een integraal onderzoek, waarbij onderzocht wordt of er méér mogelijk is met de Afsluitdijk en de omgeving. Er worden kansen gezien op het gebied van onder andere duurzame energie, recreatie en natuurontwikkeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | alle visierapporten | Website marktverkenning Afsluitdijk (Rijkswaterstaat).

Geen opmerkingen: