woensdag 1 oktober 2008

IJkdijk doorgebroken

Op 27 september is bij het Groningse Bellingwedde de proefdijk bezweken. In deze proefdijk zijn inspectietechnieken beproefd, die een betere voorspelling van het bezwijken van dijken mogelijk moeten maken. Daarvoor was het belangrijk dat de dijk bij Bellingwedde volgens een vooraf bepaald mechanisme zou bezwijken. Nadat op 25 september werd begonnen met het verhogen van de waterstand achter de dijk, is de waterkering van 6 meter hoog en 100 meter lang succesvol bezweken. De doorbraak is minutieus gevolgd via sensoren en camera’s in en bij de dijk. De eerste resultaten worden eind oktober bekend. Meer weten over de IJkdijk? Klik op | Beelden van de NOS | Brochure IJkdijk | Website Stiching IJkdijk | Wikipedia over de IJKdijk | publicaties over de IJkdijk in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: