woensdag 22 oktober 2008

De finale: Waterproef 3-8 november 2008

Eind 2008 wil Taskforce Management Overstromingen, kortweg TMO, laten zien dat Nederland zich niet meer onnodig laat verrassen door watersnood. Dat we met elkaar beter berekend zijn op het ergst denkbare. Daarom wordt er in veiligheidsregio’s en gemeenten extra geoefend. Finale van de reeks verbeteringen is de landelijke oefenweek Waterproef van 3 tot 8 november. In de oefenweek vinden in veel regio’s grote oefeningen plaats om te kijken in hoeverre Nederland voorbereid is.
* Maandag 3 nov: Watergolf. Oefening met een dreigende kustoverstroming
* Dinsdag 4 nov: Waterloop. Oefening met een dreigende rivierenoverstroming
* Woensdag 5 nov: Waterbassin. Oefening overstroming van Flevoland.
* Donderdag 6 nov: Waterdamp. Oefenen van fase na overstroming.
* Vrijdag 7 nov: Waterschout. Oefenen met risico- en crisiscommunicatie
Meer lezen? Klik op | website TMO Platform Overstromingen | Publicaties over voorbereiden op overstromingen | meer info over de inzet van het door STOWA medeontwikkelde Flood Information And Management System (FLIWAS).

Geen opmerkingen: