donderdag 16 oktober 2008

Akkoord plan Overdiepse Polder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie Noord-Brabant hebben overeenstemming bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio op een duurzame en veilige manier beschermd blijft bij hoog water in de toekomst. De totale kosten van dit Ruimte voor de Rivierproject bedragen circa 111 miljoen. Naar verwachting kan de uitvoering in 2010 starten. Het projectontwerp voor de Overdiepse Polder is één van de eerste plannen van "Ruimte voor de Rivier" waarmee staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd. Meer weten? Klik op | het projectontwerp voor de Overdiepse Polder | projectomschrijving met o.a. een filmpje over het project | brochure Ruimte voor de rivier | meer over de Overdiepse Polder in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: