donderdag 25 september 2008

Screening van oestrogene activiteit

De aanwezigheid van oestrogene stoffen in het water is een belangrijke zaak geworden. In de afgelopen jaren is een reeks van bioassays voor de screening van de oestrogene activiteit in water beschikbaar gekomen. Dit rapport is het resultaat van een internationaal samenwerkingsproject, waarbij de prestatie van vijf in vitro bioassays is beoordeeld. Het geeft een overzicht van de momenteel beschikbare bioassays om oestrogene stoffen in het watermonsters op te sporen. Elke test is met zijn voor- en nadelen beschreven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: