dinsdag 23 september 2008

Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000

Met de KRW en Natura2000 en de bijbehorende maatregelenpaketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Graag wil Rijkswaterstaat Waterdienst weten wat een maatregel oplevert en hoe deze maatregel uitwerkt op de KRW-maatlatten. Het in 2007 gestarte project "monitoring maatregelen" is bedoeld om de kennis over de effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen bij elkaar te brengen en ontbrekende kennis verder te ontwikkelen. Hiermee wordt de kennis over kosten, opgetreden effecten, succes- en faalfactoren in de praktijksituatie bedoeld. Voor zeven maatregelen die al veel in de praktijk zijn gebracht en gemonitord, zijn de ervaringen bij elkaar gebracht in het rapport.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: