dinsdag 24 juni 2008

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006

Als gevolg van de Europese Nitraatrichtlijn is het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw tussen 1992 en 2007 afgenomen met bijna 40 procent. Dit is een van de conclusies. Dit engelstalige rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: