woensdag 25 juni 2008

Climate change and bathing water quality

Klimaatsverandering kan de zwemwaterkwaliteit aantasten voor wat betreft zowel het aantal pathogenen en cyanobacteriën, alsook hun weerslag op de gezondheid van de mens. De verwachting is dat, vergeleken met het jaar 1990, in 2050 de winters in Nederland milder en natter en de zomers warmer zullen zijn met minder frequente, maar veel intensere regenbuien, zodat de kans op overstromingen toeneemt, en ook het groeiseizoen langer wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat deze veranderingen in het klimaat effecten zullen hebben op het gezondheidsrisico voor recreanten in en rond oppervlaktewateren. Daarom is een literatuurstudie gedaan naar het effect van klimaatverandering op de zwemwaterkwaliteit en naar de toepasbaarheid van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn in de Nederlandse situatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Europese richtlijn voor zwemwater, 2006/7/EG.

Geen opmerkingen: