woensdag 23 april 2008

Nieuwe sanitatie

Half april is het informatiecentrum over nieuwe sanitatie voor Nederland in het waterschapshuis in Meppel in gebruik genomen. Voorafgaand aan de opening werd een grappig lied over sanitatie gezongen. Meer weten over het nieuwe plassen? Klik op | flyer over het nieuwe plassen | radio uitzending Het nieuwe Plassen DESMET LIVE 26 maart 2008 | het informatiecentrum en het sanitatielied | thema site STOWA | overzicht van alle publicaties over nieuwe sanitatie in de Hydrotheek

Geen opmerkingen: