donderdag 24 april 2008

Afval en afvalwater in ziekenhuizen

Het afvalwater van ziekenhuizen bevat hoge concentraties medicijnresten en in Nederland loopt een tiental onderzoeken rond het behandelen van dit specifieke afvalwater. Veel van die projecten worden gesteund door STOWA. Zo ook het proefproject met het Pharmafilter.

Pharmafilter is een concept dat de afval- en afvalwaterstromen in ziekenhuizen bij elkaar brengt. De vuilwaterstroom bevat ook het vaste afval in de vorm van bioplastics en keukenafval. Het gebruik van Pharmafilter minimaliseert de afvalstroom van ziekenhuizen. Dat is van belang vanwege de aanwezigheid van (resten van) medicijnen, desinfectiemiddelen, etc.. Daarbij worden meerdere technieken gebruikt; onder andere een membraanbiofilter en ozonisatie.

Pharmafilter en Grontmij zijn één van de drie winnaars van de jaarlijkse EEP Award Nederland. Een demonstratie-installatie van Pharmafilter is op dit moment in aanbouw bij het Delftse ziekenhuis Reinier de Graaf.

Meer lezen? Klik op | Demonstratie-installatie bij ziekenhuis Delft (Waterforum) | brochure over Pharmafilter | duurzame en hygiënische zorg (Grontmij).

Geen opmerkingen: