woensdag 26 maart 2008

Staat en Toekomst van de Delta 2008

Het systeem van onze Delta vormt de inspiratiebron voor twaalf artikelen. Ze beschrijven onderdelen van het deltasysteem die illustratief zijn voor hoe de delta in elkaar zit en hoe de delta functioneert: 'Onze Delta: feiten, mythen en mogelijkheden'. De artikelen zijn gesorteerd op vijf onderwerpen: Verkennen van veiligheid; Keuzes voor de kust; Rek in het rivierengebied; Stellingen over steden; Beschouwingen over de bodem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: