maandag 31 maart 2008

De top 3 van maart 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart 2008


1. Jaaroverzicht neerslag en verdamping 2007 (aflevering)
Een van de twee jaaroverzichten van KNMI, gebaseerd op de metereologische waarnemingen van het afgelopen jaar (2007). Meer weten? Klik op | meer info | toelichting op de maand(jaar)overzichten KNMI.

2. Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar voordelta) (rapport)
Het Schelde estuarium is als toegang tot de haven van Antwerpen van grote betekenis, maar ook vanuit ecologisch opzicht (estuariene dynamiek, overgang zoet-zout) is het gebied uiterst waardevol. De Westerschelde is dan ook onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk. Daarnaast bieden de waterkeringen veilgheid tegen overstroming van het achterland. IMARES neemt monitoring van de natuurlijkheid van de Westerschelde voor haar rekening. WL Delft Hydraulics doet dat voor veilgiheid en morfologische dynamiek. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

3. Validatie UV-installaties in Nederland: nut en noodzaak van een Nederlands protocol (rapport)
Dit rapport dient als startpunt van een discussie waaruit volgt of er behoefte is aan een uniforme validatie/controle van UV-installaties voor de drinkwatersector in Nederland. De volgende onderwerpen zijn beschreven: * inspectierichtlijn en wetgeving; * beschrijving van de bestaande validatieprotocollen opgesteld door DVGW, Önorm en US EPA; * beschrijving van de huidige manier van validatie en procesbewaking van UV-hoofddesinfectie en -nadesinfectie per participerend bedrijf; * inleiding tot validatie van UV-installaties gericht op ziekteverwekkers en niet-ziekteverwekkers; * Stellingen en reacties van UV-technologen uit de Nederlandse drinkwatersector. Meer weten? Klik op | meer info.

Geen opmerkingen: