donderdag 14 februari 2008

Internal eutrophication – a review

In de jaren 80 en 90, werd het steeds duidelijker dat de veranderingen in de externe nutriëntenbelasting niet helemaal alleen uitgelegd konden worden door de ernstige eutrofiëring van het oppervlaktewater in Nederland. Tegenwoordig is 'interne eutrofiëring' een algemeen aanvaarde term in de praktijk van het Nederlands waterbeheer. Het beschrijft de eutrofiëring van een ecosysteem zonder extra externe input van nutriënten (N, P, K). Dit engelstalige overzichtsartikel behandelt de belangrijkste mechanismen die betrokken zijn in dit proces. Tevens worden mogelijke maatregelen ter bestrijding van interne eutrofiëring besproken. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: