donderdag 14 februari 2008

Diergeneesmiddelen en natuurlijke hormonen in oppervlaktewater

Dit rapport doet verslag van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van diergeneesmiddelen en natuurlijke hormonen in poldersloten en regionale oppervlaktewateren in gebieden met (intensieve) veehouderij en tevens naar mogelijke hormoonverstorende effecten en het voorkomen van antibioticaresistentie. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst .

Geen opmerkingen: