maandag 3 december 2007

Weten wat waterschappen publiceren?

Dat kan rechtstreeks in de Hydrotheek. In het linkervenster van de Hydrotheek kunt u van alle STOWA-deelnemers - waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat - overzichten oproepen. Hieronder staan enkele voorbeelden. Klikken op de naam van de organisatie toont een publicatieoverzicht van de betreffende organisatie.
>> Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
>> Provincie Noord-Brabant, Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer
>> Waterschap De Dommel
>> Directie IJsselmeergebied (RDIJ)

Mist u een publicatie of wilt u een publicatieoverzicht op uw website?
Neem contact op en stuur uw publicaties naar de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: