maandag 3 december 2007

Top 3 van oktober 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in NOVEMBER 2007.

1. Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders (rapport)
Het Waterschap Brabantse Delta wil de ecologische kwaliteit van een aantal vennen, wielen en meanders herstellen. Voor onderbouwing van noodzakelijke maatregelen worden kansrijke locaties geselecteerd op grond van draagvlak bij de eigenaren, haalbaarheid, ecologische kwaliteit en urgentie. Voor dertig locaties is een systeemanalyse uitgevoerd, zijn knelpunten geanalyseerd en is een maatregelenpakket geformuleerd.
Klik op meer info | de volledige tekst.

2. Schadereductie door compartimentering in een dijkringgebied (artikel)
Compartimentering van dijkringen wordt momenteel gezien als één van de mogelijke opties om het risico van overstromingen te beheersen of te verminderen. Recente studies naar compartimentering beschouwen meestal maar één bepaald patroon van de dijken in het betreffende gebied. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar strategieën die gebaseerd zijn op verschillende configuraties van compartimenteringsdijken. In het onderzoek werden niet alleen de effecten onderzocht bij de meest waarschijnlijke overstromingsscenario´s, maar ook bij het slechts denkbare scenario, waarbij het water van alle zijden het dijkringgebied in kan stromen. De inrichting van het gebied bepaalt mede de effectiviteit van de strategie. Dijkring 14, dat delen van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht beslaat, is als toepassingsgebied gekozen. Klik op meer info.

3. Fate of estrogens in biological treatment of concentrated black water (dissertatie)
De Nederlandse anaerobe zuiveringsinstallaties kunnen onvoldoende oestrogenen afbreken, ontdekte Titia de Mes. Daarnaast ontdekte de promovenda dat het probleem nog een graadje serieuzer was dan ze aanvankelijk had gedacht. Enkele tientallen procenten van de vrouwelijke hormonen verlaten het lichaam als een metaboliet zonder hormonale werking. Het lichaam heeft er chemische groepen aan geplakt waardoor de hormonen niet meer actief zijn. Het zuiveringsproces schroeft die groepen er echter weer af. Het proces kan de ontwaakte oestrogenen afbreken, maar heeft daarvoor dan nog meer tijd nodig. ´We zullen onze manier van zuiveren radicaal moeten veranderen´, concludeert De Mes. ´Dat is alleen betaalbaar als we het afvalwater van onze toiletten apart gaan zuiveren. Alleen op die manier kun je intensiever en langer zuiveren.´ Klik op meer info.

Geen opmerkingen: