donderdag 8 november 2007

Verzilting in Nederland

De uitgave ´Verzilting in Nederland´ is het resultaat van een door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) georganiseerde Verziltingsdag. Het bevat zes artikelen, te weten:
1. Oorzaken van verzilting, hun herkenning en de risicofactoren voor de drinkwatervoorziening [door Pieter J. Stuyfzand];
2. Meten aan brak- en zout grondwater [door Vincent Post];
3. Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied [door Gualbert Oude Essink];
4. Brakke kwel in diepe polders: Case Polder de Noordplas [door Perry de Louw];
5. Zout vanuit Zee - Verzilting van de rijkswateren in Midden-West Nederland nu en in de toekomst [door Pieter Jacobs];
6. Verziltingsbeheersing [door Kees Maas]. Meer weten? Klik op |details.

Geen opmerkingen: