woensdag 14 november 2007

Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw

Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Met een afgesloten Waddenzee, die daarbij als zoetwaterboezem kan dienen. Een gesloten kustlijn maakt onderdeel uit van dit plan. Meer weten? Klik op | Details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: