woensdag 19 september 2007

Nederland veroveren op de toekomst : kabinetsvisie op het waterbeleid

De ministeraard heeft op 7 september 2007 ingestemd met het beleidsprogramma Watervisie van staatssecretaris Tineke Huizinga. De nota 'Nederland veroveren op de toekomst' beschrijft hoe Nederland zich op de lange termijn klimaatbestendig zou moeten maken. Daarbij moet 'water', meer dan nu het geval is, sturend zijn. Water kan echter niet los worden gezien van wonen, natuur, recreatie en economische ontwikkelingen. Huizinga heeft vijf speerpunten benoemd waarop het beleid zich de komende jaren moet richten: 1. Samen maken we Nederland klimaatbestendig; 2. Met water een sterkere economie; 3. Nederlanders leven duurzaam met water; 4. Nederland helpt wereldwijd met waterkennis; 5. Nederlanders herontdekken leven met water. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | videopresentatie met de vijf thema's (2 minuten).

Geen opmerkingen: