woensdag 19 september 2007

Beek herstel : leren van 15 jaar natuurontwikkeling langs beken in de Achterhoek


Waterschap Rijn en IJssel voert al sinds 15 jaar projecten uit om het ecologisch functioneren van waterlopen te versterken. De plannen worden per stroomgebied opgesteld. Herinrichtingmaatregelen richten zich zowel op de versterking van de waterberging als op het creëren van kansen voor nieuwe natuur. In 2006 is voor zestien concrete voorbeelden nagegaan hoe succesvol de beekherstelmaatregelen zijn geweest

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: