dinsdag 26 juni 2007

De hype voorbij : klimaatverandering als structureel ruimtelijk vraagstuk

Klimaatverandering krijgt sinds kort volop de aandacht. Hoewel nog altijd met name gezocht wordt naar maatregelen om mondiale klimaatverandering in te perken (mitigatie in beleidsjargon), is sinds kort het besef doorgedrongen dat er ook in ruimtelijke zin maatregelen nodig zijn om Nederland aan te passen aan het veranderend klimaat (adaptatie). Aanpassing aan klimaatverandering is geen eenvoudige opgave. De VROM-raad pleit daarom voor een paradigmaverandering in het adaptatiebeleid, waarin klimaatverandering niet langer primair als dreiging wordt gezien, maar als aanleiding om na te denken over een strategische inrichting van Nederland. De VROM-raad adviseert niet te kiezen voor sectorale, defensieve maatregelen, maar een integrale en offensieve aanpak te hanteren. Een aanpak die niet gedomineerd wordt door toevallige media-aandacht, maar waarvoor structureel aandacht en middelen worden ingezet

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: