dinsdag 2 april 2024

Het referentiemeetnet vennen; langetermijnmonitoring van verzuring en klimaatverandering

Het behoud van Nederlandse vennen is cruciaal voor biodiversiteit vanwege hun gevoeligheid voor luchtverontreiniging en klimaatverandering. Dit onderzoek richt zich op vennen gevoed door regenwater en volgt de effecten van deze veranderingen op chemie en kiezelwieren welke belangrijk zijn voor de zuurgraad en voedselrijkdom in de vennen. Van 1978 tot en met 2022 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomee├źn (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: