donderdag 25 april 2024

Deltascenario's 2024, zicht op water in Nederland

Vier scenario's laten zien waarmee in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening gehouden moet worden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario's geldt dat de wateropgaven flink groter worden: de zoetwatertekorten in de zomer nemen toe, er ontstaat meer wateroverlast door regenbuien en de gevolgen van overstromingen worden groter. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Deltares

Geen opmerkingen: