maandag 18 maart 2024

Ruimte voor zeespiegelstijging

Nederland moet in de toekomst zien te leven met zeespiegelstijging om onze delta ook voor toekomstige generaties leefbaar en veilig te houden. Welke opties kunnen we daarvoor bedenken? Dit rapport geeft eerste antwoorden op basis van een verkenning van verschillende denkrichtingen voor de lange termijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: