maandag 22 januari 2024

Een horizontaal doorstroomd helofytenfilter voor douchewaterzuivering op daken

In vergelijking met conventionele sedum-daken blijken blauw-groene daken een aanzienlijk betere bijdrage te leveren aan het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater, koelen van de lucht en biodiversiteit. Een altijd optimale watervoorziening is dan cruciaal. Om deze reden en bovenstaande overwegingen is besloten om douchewater te hergebruiken voor irrigatie van de dakvegetaties. Hoewel relatief schoon, bevat douchewater stoffen die gezuiverd moeten worden, temeer omdat het systeem uiteindelijk kan overstorten op het hemelwaterriool. Om deze reden is onderzocht of het mogelijk is om de zuivering van het douchewater te integreren in het blauwgroene dak. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: