woensdag 20 december 2023

Rivierkreeften in beeld: verkenning naar verontreinigingen in rivierkreeften

Dit rapport betreft een verkenning naar de gehaltes aan verontreinigingen in rivierkreeften uit vier locaties van Hoogheemraadschap Delfland. Het betrof in alle gevallen monsters van de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) waarin gehaltes aan zware metalen, dioxines, PCB’s en PFAS bepaald werden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: