donderdag 14 december 2023

Reusel Bovenstroom – integrale analyse van hydrologie watersysteem en landgebruik

De conclusie in dit onderzoeksrapport is dat hydrologisch systeemherstel voor de Reusel Bovenloop, met doorkijk naar klimaatveranderingen, alleen gerealiseerd kan worden door een combinatie van maatregelen:
- reductie van ontwatering ter bevordering van water vasthouden als grondwater in tijden van neerslagoverschot, én
- minder watergebruik in het groeiseizoen door minder verdamping van landbouw en natuur
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: