vrijdag 1 december 2023

Ondergronds Beregenen op Proefboerderij Rusthoeve

Door drogere weerscondities neemt de vraag naar voldoende zoet water voor gewasproductie toe. Voldoende zoetwaterbeschikbaarheid is in de zuidwestelijke delta van Nederland, en op Proefboerderij Rusthoeve niet vanzelfsprekend. Er is een praktijkproef opgezet met subirrigatie via het regelbare drainagesysteem op twee gescheiden blokken binnen een veldkavel van AIKC Rusthoeve. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: