donderdag 14 september 2023

Betere bodem voor en door melkkoeien

Deze rapportage is opgesteld voor het project 'Betere bodem voor en door melkkoeien' van waterschap de Dommel. Het project is gericht op het verminderen van emissies naar grond- en oppervlaktewater en het verbeteren van de bodemkwaliteit. In dit project streven melkveehouders, in het beheergebied van het waterschap, naar een betere mestkwaliteit; met als doel een verbetering van de bodem waar die mest aangewend wordt en minder nitraatuitspoeling. Mestverbetering wordt nagestreefd door middelen aan het voer toe te voegen (toevoegmiddelen). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: