maandag 14 augustus 2023

Publieksversie LIFE IP vismigratie

Binnen het overkoepelende LIFE IP C3-1 project zijn over de afgelopen jaren verschillende onderzoeken naar regionale vismigratie uitgevoerd in het gebied Rijn-West. Deze LIFE IP onderzoeken leveren kennis over kansen en knelpunten voor vismigratie en hoe effectief vismigratievoorzieningen zijn. Deze notitie geeft een samenvatting van de verzamelde kennis en bestaat uit 2 onderdelen:
A) Regionale vismigratie Langbroekerwetering
B) Samenvatting onderzoeken regionale vismigratie Rijn-West
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | complete Engelstalige research report | publicatielijst vismigratie en LIFE IP.

Geen opmerkingen: