dinsdag 22 augustus 2023

Hydrobiologische inventarisatie van de wateren op Park Rosendael in 2022

In oktober 2022 is een hydrobiologische inventarisatie uitgevoerd op het park Rosendael. Hierbij zijn 9 bemonsteringen uitgevoerd aan de vijvers en beektrajecten. Op basis van de beoordeling volgens de systematiek van de Kaderrichtlijn water voldoet geen enkel punt voor zowel de macrofauna en de planten aan de norm. De chemische samenstelling van het water is wel van goede kwaliteit en is aangereikt met kalk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Hydrobiologisch Adviesburo Klink.

Geen opmerkingen: