maandag 20 februari 2023

Overstromingsgevaar en de woningbouwopgave: ruimtelijke zonering?

Om water- en bodemeigenschappen bij ruimtelijke planvorming sturend te maken is het nodig om o.a. rekening te houden met het overstromingsgevaar. In dit artikel worden geactualiseerde kaarten van het totale lokaal schadegevaar (LSG) en het lokaal verdrinkingsgevaar (LVG) gepresenteerd en wordt een ruimtelijke zonering geopperd als hulpmiddel voor locatiekeuze en/of het vaststellen van bouwvereisten. Meer lezen? | details | volledige tekst | de overzichtskaarten.

Geen opmerkingen: